Dâu Việt, rể Trung ‘quậy tưng’ khi chụp ảnh cưới

Zhang Fan và Anh Thảo thích sự giản dị của những bức ảnh cưới chụp trong studio, cũng giống như tình cảm hai người dành cho nhau.

Zhang Fan VÀ NguyễN TrườNg Anh ThảO HiệN Kinh Doanh Trong LĩNh VựC BấT độNg SảN VÀ KhÁCh SạN TạI Tp Hcm. ChÀNg Trai đếN Từ TÂN CươNg, CựC TÂY BắC CủA Trung QuốC, VÀ CÔ GÁI MiềN Nam ViệT Nam GặP Nhau Khi HọC ThạC Sĩ TạI ĐạI HọC Warwick, Anh QuốC. LÀ BạN HọC CÙNg LớP, Ngay Từ LầN đầU NÓI ChuyệN, Cả Hai đà ThấY RấT HợP Nhau. Sau đÓ, ChẳNg HẹN MÀ GặP, Fan VÀ ThảO LÀ Hai NgườI HiếM Hoi Trong LớP CÙNg Tham Gia MộT CuộC Thi Thử ThÁCh CủA TrườNg Tổ ChứC Mang TÊN Warwick Jailbreak. Thế LÀ Họ LậP ThÀNh MộT độI VÀ CÙNg Nhau đI CÀNg Xa CÀNg TốT để ThựC HiệN Thử ThÁCh Trong 36H MÀ KhÔNg CÓ MộT Xu Trong TÚI. NhữNg Kỷ NiệM đẹP GiữA Hai NgườI CũNg BắT đầU Từ đÓ.

Zhang Fan và Nguyễn Trường Anh Thảo hiện kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn tại TP HCM. Chàng trai đến từ Tân Cương, cực Tây Bắc của Trung Quốc, và cô gái miền Nam Việt Nam gặp nhau khi học thạc sĩ tại Đại học Warwick, Anh Quốc.

Là bạn học cùng lớp, ngay từ lần đầu nói chuyện, cả hai đã thấy rất hợp nhau. Sau đó, chẳng hẹn mà gặp, Fan và Thảo là hai người hiếm hoi trong lớp cùng tham gia một cuộc thi thử thách của trường tổ chức mang tên Warwick Jailbreak. Thế là họ lập thành một đội và cùng nhau đi càng xa càng tốt để thực hiện thử thách trong 36h mà không có một xu trong túi. Những kỷ niệm đẹp giữa hai người cũng bắt đầu từ đó.

TrướC Khi GặP Nhau, Cả Hai đềU ChưA TừNg Nghĩ đếN ViệC CÓ Thể YÊU MộT NgườI đếN Từ NơI Xa Lạ Như Thế. NhưNg CÀNg NÓI ChuyệN, KhoảNg CÁCh địA LÝ đốI VớI Fan VÀ ThảO ChẳNg CÒN LÀ GÌ NữA. Sau 3 ThÁNg TÌM HiểU, Fan LÀ NgườI Ngỏ LờI YÊU ChÍNh ThứC.

Trước khi gặp nhau, cả hai đều chưa từng nghĩ đến việc có thể yêu một người đến từ nơi xa lạ như thế. Nhưng càng nói chuyện, khoảng cách địa lý đối với Fan và Thảo chẳng còn là gì nữa. Sau 3 tháng tìm hiểu, Fan là người ngỏ lời yêu chính thức.

DÂU ViệT, Rể Trung QuậY TưNg Khi ChụP ảNh CướI - 2
ThờI Gian YÊU Nhau, CÓ MộT Kỷ NiệM MÀ MỗI LầN NhắC TớI, ThảO VÀ Fan KhÔNg Thể NhịN CườI. ĐÓ LÀ DịP GiÁNg Sinh Sau Hai NăM YÊU Nhau, Cả Hai BÍ MậT ChuẩN Bị QuÀ Cho Nhau. CặP TÌNh NhÂN CÒN HÀO HứNg CÁ Xem QuÀ CủA Ai Ý NghĩA HơN, ThÚ Vị HơN. ĐếN LÚC Mở Ra, Hai MÓN QuÀ GiốNg HệT Nhau, đÒ LÀ CuốN LịCh để BÀN Tự ThiếT Kế VớI HÌNh ChụP Chung Trong SuốT NăM đÓ. KhỏI PhảI NÓI, LÚC đÓ VừA BuồN CườI VừA Tự CảM ThấY Hai đứA Ngố, MÀ CũNg BiếT ThựC Ra Hai đứA đồNg đIệU TớI Thế NÀO, ThảO NÓI.

Thời gian yêu nhau, có một kỷ niệm mà mỗi lần nhắc tới, Thảo và Fan không thể nhịn cười. Đó là dịp Giáng sinh sau hai năm yêu nhau, cả hai bí mật chuẩn bị quà cho nhau. Cặp tình nhân còn hào hứng cá xem quà của ai ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Đến lúc mở ra, hai món quà giống hệt nhau, đò là cuốn lịch để bàn tự thiết kế với hình chụp chung trong suốt năm đó.

“Khỏi phải nói, lúc đó vừa buồn cười vừa tự cảm thấy hai đứa ngố, mà cũng biết thực ra hai đứa đồng điệu tới thế nào”, Thảo nói.

ThờI Gian YÊU Nhau, Tuy TừNg TrảI Qua KhÓ KhăN, Thử ThÁCh, Fan VÀ ThảO ChưA TừNg Nghĩ TớI ChuyệN Chia Tay, NhưNg Họ CũNg KhÔNg Nghĩ Sẽ đI Xa đượC đếN NgÀY HÔM Nay. Sau Khi KếT ThÚC HơN MộT NăM HọC ThạC Sĩ, ThảO ở LạI Anh LÀM ViệC, CÒN Fan Trở Về ThượNg HảI. KhÔNg Ai NÓI Ra NhưNg Cả Hai đềU CảM ThấY Mơ Hồ Về ChuyệN TÌNh CảM Trong TươNg Lai.khoảNg ThờI Gian YÊU Xa HơN 2 NăM, ThảO VÀ Fan VừA đI LÀM VừA TiếT KiệM để Qua LạI ViệT Nam - Trung QuốC ThăM Nhau HoặC CÙNg Du LịCh đếN MộT đấT NướC KhÁC. Cả Hai LuÔN Cố GắNg LÀ Chỗ DựA Tinh ThầN Cho Nhau Trong CÔNg ViệC VÀ CuộC SốNg.

Thời gian yêu nhau, tuy từng trải qua khó khăn, thử thách, Fan và Thảo chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng họ cũng không nghĩ sẽ đi xa được đến ngày hôm nay. Sau khi kết thúc hơn một năm học thạc sĩ, Thảo ở lại Anh làm việc, còn Fan trở về Thượng Hải. Không ai nói ra nhưng cả hai đều cảm thấy mơ hồ về chuyện tình cảm trong tương lai.

Khoảng thời gian yêu xa hơn 2 năm, Thảo và Fan vừa đi làm vừa tiết kiệm để qua lại Việt Nam – Trung Quốc thăm nhau hoặc cùng du lịch đến một đất nước khác. Cả hai luôn cố gắng là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong công việc và cuộc sống.

NhữNg LÚC Như VậY, Fan VÀ ThảO CÀNg HiểU Cả Hai CầN CÓ VÀ MuốN ở CạNh Nhau đếN Thế NÀO. Sau đÓ, ThảO QuyếT địNh Về NướC LÀM ViệC, CÒN Fan ChuyểN Sang ViệT Nam, CÙNg ThảO LậP NghiệP. Fan LÀ Con MộT Trong Gia đÌNh NÊN QuyếT địNh NÀY CủA Anh Ban đầU KhÔNg NhậN đượC Sự đồNg TÌNh CủA Bố Mẹ. Cả Hai MộT LầN NữA CÙNg Nhau TrảI Qua Thử ThÁCh LÀ ChiếM đượC NiềM Tin CủA Ba Mẹ Fan, KhiếN Họ YÊN TÂM RằNg Sang ViệT Nam CũNg LÀ MộT Cơ HộI PhÁT TriểN Sự NghiệP TốT Cho Fan, đồNg ThờI ChứNg Minh TÌNh YÊU đà đếN LÚC ChÍN MuồI.

Những lúc như vậy, Fan và Thảo càng hiểu cả hai cần có và muốn ở cạnh nhau đến thế nào. Sau đó, Thảo quyết định về nước làm việc, còn Fan chuyển sang Việt Nam, cùng Thảo lập nghiệp. Fan là con một trong gia đình nên quyết định này của anh ban đầu không nhận được sự đồng tình của bố mẹ. Cả hai một lần nữa cùng nhau trải qua thử thách là chiếm được niềm tin của ba mẹ Fan, khiến họ yên tâm rằng sang Việt Nam cũng là một cơ hội phát triển sự nghiệp tốt cho Fan, đồng thời chứng minh tình yêu đã đến lúc chín muồi.

NhậN XÉT Về đốI PhươNg, Trong MắT Fan, ThảO LÀ MộT NgườI Con GÁI độC LậP, HiểU Anh VÀ TÔN TrọNg Anh.

Nhận xét về đối phương, trong mắt Fan, Thảo là một người con gái độc lập, hiểu anh và tôn trọng anh.

ThảO BảO CÔ ThÍCh NhấT ở Fan LÀ TÍNh CÁCh độC LậP NhưNg RấT đơN ThuầN, CÓ ChÍ HướNg; LuÔN BÊN ThảO NhữNg LÚC CÔ CầN Chỗ DựA. Fan NÓNg TÍNh NhưNg LạI CựC Kỳ KiÊN NhẫN VớI ThảO. Anh ChưA Bao Giờ BiếT LÃNg MạN Mua Hoa NhưNg SẵN SÀNg DÀNh Cho ThảO NhữNg đIềU TốT NhấT.

Thảo bảo cô thích nhất ở Fan là tính cách độc lập nhưng rất đơn thuần, có chí hướng; luôn bên Thảo những lúc cô cần chỗ dựa. Fan nóng tính nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với Thảo. Anh chưa bao giờ biết lãng mạn mua hoa nhưng sẵn sàng dành cho Thảo những điều tốt nhất.

BướC TiếN TớI HÔN NhÂN CủA ThảO VÀ Fan LÀ MộT CảM GiÁC Tự NhiÊN. CÔ BảO: Hai NgườI YÊU Nhau đà CảM ThấY đủ ChÍN ChắN, HiểU RÕ đốI PhươNg VÀ đủ Tự Tin VÀO TÌNh CảM CủA MÌNh, NÊN Khi GiảI QuyếT đượC VấN đề ở đÂU VÀ LÀM GÌ ThÌ ChÚNg TÔI QuyếT địNh KếT HÔN ThÔI.

Bước tiến tới hôn nhân của Thảo và Fan là một cảm giác tự nhiên. Cô bảo: “Hai người yêu nhau đã cảm thấy đủ chín chắn, hiểu rõ đối phương và đủ tự tin vào tình cảm của mình, nên khi giải quyết được vấn đề ‘ở đâu’ và ‘làm gì’ thì chúng tôi quyết định kết hôn thôi”.

ThựC HiệN Bộ ảNh CướI Trong Studio, CÔ DÂU VÀ ChÚ Rể Cho BiếT Họ ThÍCh Sự đơN GiảN CủA Phong CÁCh ảNh NÀY, CũNg GiốNg Như TÌNh CảM CủA Họ VậY. Hai đứA Hay NÓI VớI Nhau, Giờ Anh LÀ 1/2 NgườI ViệT Nam, CÒN Em LÀ 1/2 NgườI Trung QuốC RồI. Do VậY, ChÚNg TÔI MuốN ChụP NhữNg BứC ảNh VớI Trang PhụC TruyềN ThốNg CủA Hai BÊN, VừA Vui MÀ VừA Thể HiệN Sự TrÂN TrọNg đốI VớI VăN HÓA CủA Hai đấT NướC, CÔ DÂU Anh ThảO Chia Sẻ.

Thực hiện bộ ảnh cưới trong studio, cô dâu và chú rể cho biết họ thích sự đơn giản của phong cách ảnh này, cũng giống như tình cảm của họ vậy. “Hai đứa hay nói với nhau, giờ anh là 1/2 người Việt Nam, còn em là 1/2 người Trung Quốc rồi. Do vậy, chúng tôi muốn chụp những bức ảnh với trang phục truyền thống của hai bên, vừa vui mà vừa thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa của hai đất nước”, cô dâu Anh Thảo chia sẻ.

RiÊNg VớI ThảO, Khi MặC Bộ ÁO DÀI TruyềN ThốNg SÁNh BÊN ChÚ Rể NgoạI QuốC, CÔ CÒN CÓ đÔI ChÚT Tự HÀO. CảM GiÁC NÀY ThảO đà đượC TrảI Qua Khi Tổ ChứC đÁM CướI ở Trung QuốC. ThảO Kể: Khi đÓN KhÁCh VÀ LÀM Lễ, MÌNh MặC ÁO XườNg XÁM CÁCh TÂN, Sau đÓ ThÌ Thay ÁO DÀI ViệT Nam để đI CÁC BÀN. Ai CũNg TrầM Trồ Về TÀ ÁO DÀI CủA MÌNh VÀ Cứ LầN LượT TừNg BÀN LÊN ChụP ảNh VớI MÌNh TrÊN SÂN KhấU.

Riêng với Thảo, khi mặc bộ áo dài truyền thống sánh bên chú rể ngoại quốc, cô còn có đôi chút tự hào. Cảm giác này Thảo đã được trải qua khi tổ chức đám cưới ở Trung Quốc. Thảo kể: “Khi đón khách và làm lễ, mình mặc áo xường xám cách tân, sau đó thì thay áo dài Việt Nam để đi các bàn. Ai cũng trầm trồ về tà áo dài của mình và cứ lần lượt từng bàn lên chụp ảnh với mình trên sân khấu”.

ẢNh: Nupakachi Wedding.

Ảnh: Nupakachi wedding.

Mời gửi ảnh cưới và chia sẻ câu chuyện tình yêu của bạn về địa chỉ: nguyengiang@vnexpress.net. Những bộ ảnh ấn tượng sẽ được chọn đăng trên chuyên mục. Xin cảm ơn!

LinC

Trả lời