Tự bó hoa cưới cầm tay tông hồng

Hoa hồng, hoa phăng ở các sắc độ hồng đậm, nhạt khác nhau được đặt đan xen, tạo nên bó hoa dáng tròn đẹp mắt.

Trả lời