Mâm quả trầu cau kết Rồng Phụng

2.000.000 

  • Quả trái cây kết rồng, Quả cau kết phụng (2 quả)
  • Mâm quả rồng phụng trầu cau kết chung (1 quả)
  • Sản phẩm rồng phụng trầu cau được kết chắc chắn
  • Nhận kết hoa tươi mâm quả theo yêu cầu riêng
Mã: Quả trầu cau kết hình rồng phượng Danh mục: Từ khóa: