Khay rượu trầu têm rượu lễ

150.000 

Bộ khay gồm 6 miếng trầu tIêm + 1 chai rượu lễ + 1 bao hỷ

Danh mục: Từ khóa: