Mâm quả trầu cau kết Rồng Phụng

  • Quả trái cây kết rồng, Quả cau kết phụng (2 quả)
  • Mâm quả rồng phụng trầu cau kết chung (1 quả)
  • Sản phẩm rồng phụng trầu cau được kết chắc chắn
  • Nhận kết hoa tươi mâm quả theo yêu cầu riêng

2.000.000

Mã: Quả trầu cau kết hình rồng phượng Category: Thẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top