Mâm quả Trà rượu kết hoa

  • Mâm quả trà rượu xếp tháp kết hoa tươi
  • Cặp rượu Napolion hoặc Vang/Cặp trà
  • Liên hệ báo giá các loại trà, rượu khác theo yêu cầu
  • Nhận trang trí hoa tươi và chọn lễ vật theo yêu cầu

1.100.000

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
  • Mâm quả trà rượu xếp tháp kết hoa tươi
  • Cặp rượu Napolion hoặc Vang/Cặp trà
  • Liên hệ báo giá các loại trà, rượu khác theo yêu cầu
  • Nhận trang trí hoa tươi và chọn lễ vật theo yêu cầu
Scroll to Top