Mâm Quả Heo sữa quay

  • Mâm quả Heo sữa quay 3,5kg – 4kg/con
  • Sản phẩm được đựng trong khay và hộp

1.800.000

Mã: Qua Category: Thẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
  • Heo sữa quay nguyên con từ 3kg – 4kg/con
  • Sản phẩm được đựng trong khay và hộp
Scroll to Top