Mâm quả bánh xu xê xếp tháp

  • Quả bánh xu xê 155 cái xếp tháp kết hoa tươi
  • Sản phẩm bánh truyền thống hạn dùng 48 giờ
  • Luôn được chú trọng về an toàn VSTP

1.550.000

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top