Chữ chúc mừng hai họ, chim câu, đoàn người

Chữ xốp: Chúc mừng hai họ, chim câu, đoàn người

120.000

Mã: CX120 Category: Thẻ:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Báo giá chữ xốp có sẵn

  1. Chúc mừng hai họ – Giá 30.000đ
  2. Trăm năm hạnh phúc – Giá 30.000đ
  3. Chữ hỷ xốp nhỏ – Giá 30.000đ
  4. Chữ hỷ Decan dán xe – Giá 30.000đ
  5. Cặp chim câu – Giá 30.000đ
  6. Đoàn người rước dâu – Giá 60.000đ

Và các loại chữ khác vui lòng liên hệ hoặc đến văn phòng công ty để chọn hàng luôn có sẵn

Scroll to Top