Cho thuê vỏ quả nhôm

  • Cho thuê vỏ quả nhôm truyền thống nhiều màu
  • Cho thuê vỏ quả màu vàng đồng + khăn phủ
  • Cho thuê vỏ quả màu đỏ + khăn phủ
  • Cho thuê vỏ quả màu hồng + khăn phủ

 

50.000

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Scroll to Top