Tạo Không Gian Cưới Với Gói Trang Trí Gia Tiên Theo Cách Của Bạn​​

Đến với Công Nghệ Cưới bạn có thể chọn dịch vụ trọn gói hoặc một phần nhỏ gói trang trí theo nhu cầu riêng của bạn

Tạo sao chọn Công Nghệ Cưới
cho kế hoạch cưới của bạn

Cung cấp các gói dịch vụ thiết kế linh hoạt

Được đầu tư chuyên nghiệp theo xu hướng

Hơn 10.000 ngàn khách hàng đã chọn Chúng tôi

Với hơn 12 năm kinh nghiệm phục vụ cưới

BẢNG GIÁ TRANG TRÍ GIA TIÊN

GÓI HOME 1

Gói trang trí gia tiên hoa lụa
đ4500000
4.050.000 đ Trọn gói 12 khách
 • Phông voan bàn thờ 3m, chữ hỷ
 • Trang trí hoa lụa kiểu cụm/vòng/khung…
 • 1 bộ bàn thờ + Trọn bộ lư đồng.
 • 1 Bàn để dài mâm quả (để 6-8 quả)
 • Bàn dài 2 họ 60cm x 120cm x 2 cái
 • Khăn phủ bàn sang trọng (theo tông màu)
 • 12 ghế tiffany + cột nơ theo tông màu
 • 2 bộ ấm tách trà cao cấp màu trắng
 • 12 chai nước suối có nhãn tên
 • 2 bình hoa lụa cao cấp đặt bàn hai họ.
 • 2 bình hoa lụa cao cấp đặt bàn thờ
 • Bảng tên riêng hoặc bộ chữ xốp
 • Cổng hoa tiểu chuẩn ngang 2.5m+bảng lễ
Giảm 10%

GÓI HOME 2

Gói trang trí gia tiên hoa lụa
đ6000000
5.400.000 đ Trọn gói 12 khách
 • Phông voan che nền sau bàn thờ 4m
 • Trang trí hoa lụa phông bàn thờ chữ hỷ....
 • Gắn chữ song hỷ, vách hoặc song 2 bên
 • 1 bộ bàn thờ + Trọn bộ lư đồng.
 • 1 Bàn để dài mâm quả (để 6-8 quả)
 • Bàn dài 2 họ 60cm x 120cm x 2 cái
 • Khăn phủ bàn sang trọng (theo tông màu)
 • 12 ghế tiffany + cột nơ theo tông màu
 • 2 bộ ấm tách trà cao cấp màu trắng
 • 12 chai nước suối có nhãn tên
 • 2 bộ khay 2 tầng để bánh kẹo
 • 3 bình hoa lụa cao cấp đặt bàn hai họ.
 • 2 bình hoa lụa cao cấp đặt bàn thờ
 • Bảng tên riêng hoặc bộ chữ xốp
 • Cổng hoa nâng cao ngang 2.5m+bảng lễ
Giảm 10%

GÓI HOME 3

Gói trang trí gia tiên hoa tươi
đ18.500.000
12.950.000 đ Trọn gói 12 khách
 • Phông voan che nền sau bàn thờ 4m
 • Trang trí hoa tươi tiêu chuẩn phông bàn thờ
 • Gắn chữ song hỷ, vách hoặc song 2 bên
 • 1 bộ bàn thờ + Trọn bộ lư đồng.
 • 1 Bàn để dài mâm quả (để 6-8 quả)
 • Bàn dài 2 họ 60cm x 120cm x 2 cái
 • Khăn phủ bàn sang trọng (theo tông màu)
 • 12 ghế tiffany + cột nơ theo tông màu
 • 2 bộ ấm tách trà cao cấp màu trắng
 • 12 chai nước suối có nhãn tên
 • 2 bộ khay 2 tầng để bánh kẹo
 • 2 bình hoa tươi đặt bàn hai họ.
 • 2 bình hoa tươi cao cấp đặt bàn thờ
 • Bảng tên riêng hoặc bộ chữ xốp
 • Cổng hoa tươi tiêu chuẩn ngang 2.5m+bảng lễ
Giảm 30%

GÓI HOME 4

Gói trang trí gia tiên hoa tươi
đ30.000.000
26.500.000 đ Trọn gói 12 khách
 • Phông voan che nền sau bàn thờ 4m
 • Trang trí hoa tươi Full phông bàn thờ chữ hỷ
 • Gắn chữ song hỷ, vách hoặc song 2 bên
 • 1 bộ bàn thờ + Trọn bộ lư đồng.
 • 1 Bàn để dài mâm quả (để 6-8 quả)
 • Bàn dài 2 họ 60cm x 120cm x 2 cái
 • Khăn phủ bàn sang trọng (theo tông màu)
 • 12 ghế tiffany + cột nơ theo tông màu
 • 2 bộ ấm tách trà cao cấp màu trắng
 • 12 chai nước suối có nhãn tên
 • 2 bộ khay 2 tầng để bánh kẹo
 • Trang trí hoa tươi trên bàn dài hai họ.
 • 2 bình hoa tươi cao cấp đặt bàn thờ
 • Trang trí phông 3m treo bảng tên riêng
 • Trang trí phông ngang 3m treo bảng tên riêng
 • Cổng hoa tươi Full ngang 2.5m + bảng lễ
Giảm 15%
Scroll to Top