Triễn lãm đám cưới Marry 2016
Hình 01 - Bàn thờ gia tiên đám cưới trang trí vải hoa hồng cao cấp tại Shop cưới hỏi
Hình 01 - Bàn thờ gia tiên đám cưới trang trí vải hoa hồng cao cấp

Hình 02 - Dịch vụ trang trí bàn thờ gia tiên tại Shop cưới hỏi
Hình 02 - Dịch vụ trang trí bàn thờ gia tiên

Hình 03 - Bàn gia tiên đám cưới - Ảnh góc nghiêng tại Shop cưới hỏi
Hình 03 - Bàn gia tiên đám cưới - Ảnh góc nghiêng

Hình 04 - Bàn gia tiên trang trí với hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Hình 04 - Bàn gia tiên trang trí với hoa tươi

Hình 05 - Trang trí nhà cưới hỏi trọn gói với hoa tươi cao cấp tại Shop cưới hỏi
Hình 05 - Trang trí nhà cưới hỏi trọn gói với hoa tươi cao cấp

Hình 06 - Trọn bộ mâm quả đám cưới cao cấp trong mâm tráp sơn mài tại Shop cưới hỏi
Hình 06 - Trọn bộ mâm quả đám cưới cao cấp trong mâm tráp sơn mài

Hình 07 - Chậu hoa trang trí trong bình dáng cao đẹp cắm hoa tròn dễ thương tại Shop cưới hỏi
Hình 07 - Chậu hoa trang trí trong bình dáng cao đẹp cắm hoa tròn dễ thương

Hình 08 - Chậu hoa tươi dáng tròn đẹp cắm hoa trắng hồng nhạt tại Shop cưới hỏi
Hình 08 - Chậu hoa tươi dáng tròn đẹp cắm hoa trắng hồng nhạt

Hình 09 - Trụ hoa dáng cao đẹp tông màu trắng hồng nhạt trang trí đám cưới tại Shop cưới hỏi
Hình 09 - Trụ hoa dáng cao đẹp tông màu trắng hồng nhạt trang trí đám cưới

Hình 10 - Phông chụp ảnh nhà hàng đám cưới với vải voan và hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Hình 10 - Phông chụp ảnh nhà hàng đám cưới với vải voan và hoa tươi

Hình 11 - Trang trí phông voan chụp ảnh mềm mại với hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Hình 11 - Trang trí phông voan chụp ảnh mềm mại với hoa tươi

Hình 12 - Cung cấp dịch vụ trang trí bàn ký tên đám cưới với hoa tươi cao cấp tại Shop cưới hỏi
Hình 12 - Cung cấp dịch vụ trang trí bàn ký tên đám cưới với hoa tươi cao cấp

Hình 13 - Trang trí bàn ký tên ngày đám cưới với hoa tươi mềm mại dáng cao đẹp tại Shop cưới hỏi
Hình 13 - Trang trí bàn ký tên ngày đám cưới với hoa tươi mềm mại dáng cao đẹp

  Xem thêm album khác