Triễn lãm cưới 2014 của Công Nghệ Cưới
Hình 01 - Không gian nhà cưới trang trí tông màu pastel tại Shop cưới hỏi
Hình 01 - Không gian nhà cưới trang trí tông màu pastel

Hình 02 - Không gian nhà cưới tông màu pastel - ảnh chụp góc trái tại Shop cưới hỏi
Hình 02 - Không gian nhà cưới tông màu pastel - ảnh chụp góc trái

Hình 03 - Bàn gia tiên tông màu pastel với mâm quả sơn mài và cặp rồng phụng trái cây tại Shop cưới hỏi
Hình 03 - Bàn gia tiên tông màu pastel với mâm quả sơn mài và cặp rồng phụng trái cây

Hình 04 - Bàn gia tiên nổi bật với cặp rồng phụng trái cây - ảnh chụp góc phải tại Shop cưới hỏi
Hình 04 - Bàn gia tiên nổi bật với cặp rồng phụng trái cây - ảnh chụp góc phải

Hình 05 - Bàn gia tiên nổi bật với chữ Hỷ đỏ cùng cặp rồng phụng trái cây - ảnh chụp chính diện tại Shop cưới hỏi
Hình 05 - Bàn gia tiên nổi bật với chữ Hỷ đỏ cùng cặp rồng phụng trái cây - ảnh chụp chính diện

Hình 06 - Nhà cưới trang trí với tông màu pastel từ vải hoa hồng sang trọng - ảnh chụp góc phải tại Shop cưới hỏi
Hình 06 - Nhà cưới trang trí với tông màu pastel từ vải hoa hồng sang trọng - ảnh chụp góc phải

Hình 07 - Cặp rồng phụng trái cây sinh động trên bàn thờ gia tiên tại Shop cưới hỏi
Hình 07 - Cặp rồng phụng trái cây sinh động trên bàn thờ gia tiên

Hình 08 - Rồng màu xanh nổi bật kết từ cao kiểng cùng ớt đỏ tại Shop cưới hỏi
Hình 08 - Rồng màu xanh nổi bật kết từ cao kiểng cùng ớt đỏ

Hình 09 - Phụng kết từ hoa tươi rực rỡ và trái cây tại Shop cưới hỏi
Hình 09 - Phụng kết từ hoa tươi rực rỡ và trái cây

Hình 10 - Mâm quả trái cây cưới hỏi hình tháp tại Shop cưới hỏi
Hình 10 - Mâm quả trái cây cưới hỏi hình tháp

Hình 11 - Mâm quả bánh pía với cùng hoa lan trắng trang trí tại Shop cưới hỏi
Hình 11 - Mâm quả bánh pía với cùng hoa lan trắng trang trí

Hình 12 - Mâm trái đựng trầu cau trà rượu tại Shop cưới hỏi
Hình 12 - Mâm trái đựng trầu cau trà rượu

Hình 13 - Mâm quả trầu cao kết tròn đẹp tại Shop cưới hỏi
Hình 13 - Mâm quả trầu cao kết tròn đẹp

Hình 14 - Mâm quả bánh phu thuê tạo hình ngôi sao tại Shop cưới hỏi
Hình 14 - Mâm quả bánh phu thuê tạo hình ngôi sao

Hình 15 - Mâm quả cưới hỏi với xôi gấc song hỷ màu cam trang trí hoa lan trắng tại Shop cưới hỏi
Hình 15 - Mâm quả cưới hỏi với xôi gấc song hỷ màu cam trang trí hoa lan trắng

Hình 16 - Sảnh tiệc với cổng hoa và backdrop tông xanh tại Shop cưới hỏi
Hình 16 - Sảnh tiệc với cổng hoa và backdrop tông xanh

Hình 17 - Cổng hoa cưới hình chữ nhật kết từ hoa lan trắng cùng cành cây khô tại Shop cưới hỏi
Hình 17 - Cổng hoa cưới hình chữ nhật kết từ hoa lan trắng cùng cành cây khô

Hình 18 - Backdrop chụp ảnh tông xanh trang trí đẹp mắt tại Shop cưới hỏi
Hình 18 - Backdrop chụp ảnh tông xanh trang trí đẹp mắt

Hình 19 - Bàn ký tên trang trí với khung ảnh chậu hoa và các phụ kiện trang trí tại Shop cưới hỏi
Hình 19 - Bàn ký tên trang trí với khung ảnh chậu hoa và các phụ kiện trang trí

Hình 20 - Bàn đón khách nằm kế bên khu vực chụp ảnh tại Shop cưới hỏi
Hình 20 - Bàn đón khách nằm kế bên khu vực chụp ảnh

Hình 21 - Khách tham quan xem album ảnh của công ty tại Shop cưới hỏi
Hình 21 - Khách tham quan xem album ảnh của công ty

Hình 22 - Giám đốc Công Nghệ Cưới nhiệt tình tư  vấn cho khách tham quan tại Shop cưới hỏi
Hình 22 - Giám đốc Công Nghệ Cưới nhiệt tình tư vấn cho khách tham quan

Hình 23 - Bảng Logo của Công Nghệ Cưới tại Shop cưới hỏi
Hình 23 - Bảng Logo của Công Nghệ Cưới

  Xem thêm album khác